Sıvamatik İç

KULLANIM ALANI

İç mekanlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims, briket duvar ve tavan yüzeylere uygulanır.

ÖZELLİKLERİ

Tek kat uygulama ile hem kaba hem ince sıva işlevini görür. Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur. Makine ile kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey, kalıp yağ, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun Entegre tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir. Gazbeton duvarlarda, uygulamadan en az 72 saat önce PRİMEL® Toz ön serpme olarak uygulanmalıdır. Parlak brüt yüzeyler, beton tavan ve duvarlarda uygulama öncesinde, PRİMEL 200/Su: 1/3 oranında inceltilerek hazırlanan sıvı, PRİMEL® Toz ile karıştırılarak ön serpme kıvamında uygulanır. Yüzey kuruduktan hemen sonra uygulamaya geçilir.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

SIVAMATİK İÇ® hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile karıştırılarak (9-10 lt su/50 kg torba) yüzeye püskürtülür. Uygulama kalınlığı tek katta 1 cm ile 2,5 cm arasında olmalı, kalınlık 2,5 cm’den fazla ise ikinci kat, birinci kat prizini aldıktan sonra maksimum 2,5 cm kalınlığında uygulanır. Yüzey mastarlanır. Bu işlemden sonra sıva yeterince sertleştiğinde sıva yüzeyi trifillenir ve nemli bir sünger ile yüzey bitirilir.

TÜKETİM

1 cm sıva kalınlığı için yaklaşık 14,5 kg/m2

TEKNİK DEĞERLER

Kuru Birim Ağırlık, kg/m3 : 1350 ± 100
Yaş Birim Ağırlık, kg/m3 : 1700 ± 100
Ortalama Basınç Dayanımı, N/mm2 : > 2,5
Ortalama Eğilme Dayanımı, N/mm2 : > 1
Bağ Dayanımı N/mm2 : > 0,3
Kılcal Su Emme,kg/m2 dk0.5 : c_<0,40
Isı İletkenlik Katsayısı (W/mK)(TS EN 1745) : 0,475

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

•50 kg’lık kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli veya sling-bag olarak sevk edilir.
•Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay. Torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

UYARILAR

•Hazırlanan sıva içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb) ilave edilmemelidir.
•Uygulamanın +5°C, +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
•Rüzgarlı havalarda SIVAMATIK İÇ® hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
•Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
•Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabilecek noktalarda sıva filesi tavsiye edilir.
•SIVAMATIK İÇ® üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 28 gün beklenilmelidir
. •Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
•Direkt solumayınız. Göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
•Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
•Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Daha fazla bilgi için Teknik Departmanımıza başvurunuz. Entegre yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Entegre sorumlu değildir.

Alçımatik

KULLANIM ALANI

İç mekanlarda tuğla,gazbeton,beton,bims,briket duvar ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Tek kat uygulama ile boyaya hazır yüzey verir. Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir zemin oluşturur.

UYGULAMA

YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzey kalıp yağIı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun Entegre tamir harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir. Parlak brüt yüzeyler,beton tavan ve duvarlarda uygulama öncesinde,PRİMEL 600 aderans arttırıcı astar olarak kullanılır. Tavanda, brüt beton yüzeye PRİMEL® 200/Su:1/3 oranında inceltilerek hazırlanan sıvı, PRİMEL® Toz ile karıştırılarak ön serpme kıvamında uygulanır. Yüzey kuruduktan sonra uygulamaya geçilir.

HARÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Alçımatik® hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile karıştırılarak (19-20 lt su/40 kg torba)yüzeye püskürtülür. Uygulama kalınlığı,tek katta 8 mm ile 2,5 cm arasında olmalıdır. Kalınlık 2,5 cm'den fazla ise,ikinci kat,ilk kat prizini almadan yine en fazla 2,5 cm kalınlığında uygulanır. Yüzey mastarlanır. Yüzey kurumaya başladığında,yüzeydeki fazlalıklar ikinci bir mastarlama ile alınabilir. Daha sonra spatula ile sıkıştırma ve düzeltme işlemi yapılır. Yüzey yeteri sertliğe ulaştığında,hafifçe ıslatılarak sünger trifil çekilir ve saten yüzey alınır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak,yüzeydeki saten kurumaya başlarken çelik mala çekilerek kusursuz bir yüzey elde edilir. Yaklaşık 2 saat sonra sertleşmiş yüzey hafifçe ıslatılır ve çelik mala uygulanarak işlem bitirilir.

TÜKETİM

1 cm kalınlık için yaklaşık 10 kg/m2

TEKNİK DEĞERLER

Kuru Birim Ağırlık, kg/m3 : 1000 ± 100
Yaş Birim Ağırlık, kg/m3 : 1500 ± 100
Ortalama Basınç Dayanımı, N/mm2 : > 2,5
Ortalama Eğilme Dayanımı, N/mm2 : > 1
Aderans Dayan;/Kuru Ortamda, N/mm2 : > 0,3
Elastisite Modülü, N/mm2 : 2500 ± 100
Priz Başlangıç Süresi, dk : > 50

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

•50 kg’lık kraft torbalarda, istenildiği takdirde paletli veya sling-bag olarak sevk edilir.
•Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak şartıyla üretim tarihinden itibaren 6 ay. Torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.

UYARILAR

•Hazırlanan sıva içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb) ilave edilmemelidir.
•Uygulamanın +5°C, +35°C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
•Rüzgarlı havalarda SIVAMATIK İÇ® hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.
•Ürünün dayanıklılığı açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
•Farklı malzeme birleşim yerlerinde ve hareket olabilecek noktalarda sıva filesi tavsiye edilir.
•SIVAMATIK İÇ® üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 28 gün beklenilmelidir.
•Belirtilen uygulama yüzeyi ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
•Direkt solumayınız. Göze temasında bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
•Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
•Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Daha fazla bilgi için Teknik Departmanımıza başvurunuz. Entegre yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Entegre sorumlu değildir.

Uygulama Videoları