Dış Cephe Uygulamaları

Dekoratif Su Bazlı Ürün Grubu AmphiSilan

ÜRÜN TANIMI

Yeni nesil silikon emülsiyon esaslı, kendi kendini temizleyebilen, fotokatalitik, mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

AmphiSilan’ın yeni labirent dokusu sayesinde duvardaki nem kolayca dışarı atılır ve böylece yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında boyanın dökülmesi tamamen engellenmiş olur. Ağır iklim şartlarına karşı geliştirilen silikon bağlayıcı dolgu pigment sistemi sayesinde boya yüzeyle tamamen bütünleşir ve uzun yıllar dayanıklı kalır. Kullanılan özel pigmentler sayesinde oluşturulan fotokatalitik merkezler, yüzeyde biriken kirleri okside ederek parçalar ve yüzeyin temiz kalmasını sağlar. Silikon esaslı bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci sağlanır. Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlamaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA

Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Capatect Stako veya Dış Cephe Macunu ürün etiket bilgilerine uygun olarak kullanılmalıdır.

Gazbeton gibi çok emici yüzeylere direkt uygulama yapılacaksa yüzey (kış ayları hariç) bolca nemlendirilmeli veya şeffaf karakterli astarlarımız (Alpina Şeffaf Astar, Alpina 1/7 Konsantre Astar veya Filli Boya Saten Alçı Astarı) ile astarlanmalıdır. AmphiSilan uygulamasından önce AmphiSilan Astar uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra AmphiSilan iki kat olarak fırça, rulo veya tek kat püskürtme ile cepheye uygulanır.

Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Not: Yüzeyde oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla, boya astarı öncesinde veya boya uygulamasından sonra tuz kusması oluşmuşsa yüzey nemli araç yıkama fırçasıyla temizlendikten sonra bir ölçek Disboxan 451’in bir ölçek su ile karıştırılıp, fırçayla yüzeye uygulanması tavsiye edilir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç:140 bar
Meme Açısı:50 °C
Meme Ölçüsü (inch): 0.019”-0.021”
İnceltme: % 5

İNCELTME

En çok % 15 su ile inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

KURUMA SÜRESİ( 20 ºC, % 65 HR’de)

Dokunma Kuruması: 1-2 saat
( 20 ºC, % 65 HR’de)Dokunma Kuruması: 1-2 saat
İkinci kat uygulama: 12 saat
Kuruma: 24 saat

SARFİYAT

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 6-10 m²/L ‘dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

DEPOLAMA:

Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222

AMBALAJ

15 Lt, 7.5 Lt, 2.5 Lt

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.
S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.
S 46: Yutma halinde derhal doktora başvurunuz.
TS 7847’ye uygundur.
Parlaklık : Sınıf G3
Kuru Film Kalınlığı : Sınıf E2
Tane Büyüklüğü : Sınıf S1
Su Buharı Aktarım Hızı : Sınıf V1
Su Aktarım Hızı : Sınıf W2
Çatlak Örtme Özelliği : Sınıf A0
Karbondioksit Geçirgenliği : Sınıf C0
Küf Gelişim Direnci : Sınıf K2

İç Cephe Uygulamaları AlpinaSilan

TANIM

Su bazlı, silikon katkılı, ipek mat görünümlü, emülsiyon esaslı, yüksek silinme direncine sahip, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

AlpinaSilan, silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü ve kendisine özel ipeksi mat® dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip optimum bir boyadır. İpeksi mat® dokusu ile ışığı yansıtarak ortamda ferahlık hissi uyandırır. Örtücülüğü yüksektir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İpeksi mat® parlaklığına sahip AlpinaSilan, saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmışyüzeylerde, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve tavanlarda daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerine son kat boya olarak uygulanır. Daha önce boya uygulaması yapılmış eski boyalı yüzeylerde de, boyadan önce Alpina Astar uygulaması yapılmalıdır.

UYGULAMA

AlpinaSilan uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.
İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Alpina Astar veya Alpina Macun Astarı kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde Alpina Şeffaf Astar, 1/7 Konsantre
Astar veya Şlli Boya Saten Alçı Astarı kullanılırsa, yüzey tarafından emilemeyeceğinden,astar yüzeyde camımsı bir tabaka oluşturur. Bu nedenle son kat boya yüzeye tutunamayarak yeterli kalınlığa ulaşamayacağından örtücülük problemi yaşanabilir.

Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Alpina Şeffaf Astar, 1/7 Konsantre Astar veya Şlli Boya Saten Alçı Astarı tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan kullanılmalıdır. Bu tip yüzeylerde pigmentli astar kullanılırsa boyada aderans problemi yaşanabilir.
Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra

Alpina Astar kullanılmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır.

İNCELTME ORANI

Temiz su ile % 10 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR)

Dokunma kuruması: 30 dakika
Katlar arası Bekleme Süresi: 4 - 6 saat
Son kuruma: 24 saat
Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır.Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.
Filli Boya Danışma Merkezi 444 1 222

SARFİYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 55 - 80 ml/m2 arasında değişir. 1L ile tek katta 13-18 m2 arası yer boyanabilir. Kesin sarşyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

AlpinaSilan serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.
AMBALAJ: 15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L

RİZİKO UYARILARI

R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocukların eline geçmemelidir.
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz.
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız. S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.

TS 5808/2006’ya ve G tebliğine uygundur.